Categories
99

Băile Govora – solurile

 

În depresiunile subcarpatice şi pe dealurile ce le înconjoară solurile predominante sunt cele brune de pădure, brune-acide şi argiloiluviale brune podzolite, favorabile culturilor de plante furajere, pajiştilor naturale, livezilor de pomi fructiferi (prun şi măr), culturilor de porumb şi leguminoaselor (Vâlcea-monografie, 1920,  28-30).

Pe dealurile, văile şi în lunca pârâului Govora, se găsesc: pseudorendzine, soluri cernoziomoide, soluri brune eu-mezobazice şi local, soluri negre clinohidromorfe, soluri brune luvice, soluri brune (argiloiluviale) şi luvisoluri albice – din categoria molisoluricambisolurisolurilor neevoluate sau trunchiate (Genana şi colab., 1986).

sursa foto: https://ro.wikipedia.org/wiki/Sol_brun  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *