Categorii

Băile Govora – Evoluţia demografică și împărțirile administrative de-a lungul timpului: perioada interbelică

July 3, 2024 by

Istorie Locala

 

Legea pentru Organizarea Administraţiei locale, promulgată cu decret regal nr. 2712 / 29 iulie 1929 şi publicată în M.O. nr. 170, partea I-a din 30 aug. 1929, prevede ca Teritoriul României să fie împărţit din punct de vedere administrativ în judeţe şi judeţele în comune. Judeţele sunt divizate în plăşi, iar comunele pot fi subdivizate în sectoare. Comunele se împart în comune rurale şi comune urbane. Se înfiinţează 7 centre de administraţie şi inspecţie locală, numite Directorate ministeriale locale. Judeţele din Oltenia au fost cuprinse în Directoratul Craiova. Comunele declarate prin legea specială ca staţiuni balneo-climaterice pot obţine recunoaşterea de comune urbane prin iniţiativa consiliului respectiv, având aprobarea comitetului local de revizuire şi confirmarea directoratului ministerial. Comuna rurală este o unitate administrativă care are o populaţie de minim 10.000 locuitori, formată din unul sau mai multe sate. Oraşele sunt acele comune urbane care au mai puţin de 50.000 locuitori şi nu sunt clasificate ca municipii (Marinescu şi colab., 1930). Astfel, conform acestei legi, comuna rurală Băile Govora, în urma iniţiativei consiliului local, a fost declarată comuna urbană (oraşul) Băile Govora, începând cu 1 ianuarie 1930(DJVAN, F.Pf.V, dos. nr. 5/1930, f. 93; Adr. 7166/29 apr. 1930). În baza noii legi administrative s-au creat comunele mari. Judeţul Vâlcea era alcătuit din 5 plăşi, 5 oraşe, o comună suburbană şi 18 comune de centru. Oraşul Băile Govora se afla în Plasa Cozia (reşed. la Râmnicu-Vâlcea ), în componenţa Băi, Curături, Gătejeşti şi Prăjila (DJVAN, PJV, dos. nr. 16/1930, f. 33-39), iar satele comunei rurale Govora (Gurişoara, Mahalaua-Mare, Ţigănia şi Vulpueşti) au fost incluse în comuna de centru Stoeneşti (cu centru la Stoeneşti) în următoarea componenţă: Bodeşti (Bodeşti, Bârzeşti), Bârlogu, Buneşti (Buneşti, Fireşti, Titireciu, Teiuşu), Dobriceni (Budurăşti, Dobriceni, Grueri, Marineşti, Susuri, Ţigănia), Govora (Gurişoara, Mahalaua-Mare, Ţigănia, Vulpueşti), Păuşeşti-Otăsău (Barcanele, Otăsău-Ursăreşti, Păuşeşti-Otăsău, Soliceşti, Văleni), Pietrarii de Jos (Angheleşti, Coastele-Cernei, Manta, Moteşti, Pietrarii de Jos), Pietrarii de Sus (Albota, Cuculiciu, Pietrarii de Sus, Sărata, Vârtoapa), Stoeneşti (Mogoşeşti, Stoeneşti).

La recensământul general al populaţiei României, din 29 dec. 1930, oraşul Băile Govora avea 910 loc. (443 b., 467 f.), 253 gospodării, iar Gurişoara (satul de reşedinţă al com. rurale Govora, 449 loc., 117 gospodării), Mahalaua-Mare – 377 loc., 91 gospodării, Ţigănia – 353 loc., 100 gospodării şi Vulpueşti – 224 loc., 60 gospodării (Recensământul …, 1938, 773-777).

În anul 1931, s-a revenit la configuraţia administrativă din 1925 datorită numeroaselor contestaţii şi memorii ale locuitorilor satelor şi comunelor din toată ţara, cu referire la organizarea administrativă din 1930, de realizare a comunelor de centru. Prin decizia nr. 126/1931 dată de Prefectura Judeţului Vâlcea, comunele de centru, satele şi unităţile administrative se regrupează pentru a forma noi comune rurale. Astfel, se revine la comuna rurală Govora, în componenţa Gurişoara (reşed. comunei), Mahalaua-Mare, Ţigănia şi Vulpueşti (DJVAN, PJV, Tablou …, 1931, 56-67, 93, 140).

În 1936, Băile Govora, plasa Cozia, judeţul Vâlcea, ţinutul Jiu (cu reşedinţa la Craiova) este comună urbană, formată din satele Curături, Gătejeşti şi Prăjila, aşezată într-o regiune deluroasă spre mijlocul judeţului. Este staţiune balneară de întâiul ordin are 987 locuitori (1 iulie 1936) şi 1001 locuitori (1 iulie 1937), bugetul oraşului pe exerciţiu 1935-1936 (venituri şi cheltuieli) de 1.230.300 lei, 2 bănci (una populară), secţie a Ligii Culturale, o bibliotecă populară, un cinematograf, 2 biserici ortodoxe, 2 şcoli primare, primărie, serviciu sanitar, serviciu veterinar, poliţie, oficiu P.T.T., oficiu telefonic, percepţie, un sanatoriu militar şi un dispensar de stat. Comuna rurală Govora avea în componenţă satele: Govora (reşed. comunei), Gurişoara, Mahalaua Mare, Ţigănia, Vulpueşti (Enciclopedia României, 1938, 513-514).

În baza Legii administrative publicată în M.O. nr. 187 din 14 aug. 1938, în Tabloul de împărţire administrativăa Judeţului Vâlcea, situat în Ţinutul Olt (cu reşed. la Craiova), Băile Govora era com. urbană nereşedinţă, din care fac parte integrantă localităţile: Curături, Gătejeşti şi Prăjila, iar com. rurală Govora era formată din satele: Govora (Mahalaua Mare), Gurişoara (reşed. comunei), Ţigănia şi Vulpueşti (DJVAN, M.O., Tablou …, 1939, 3772-3832).

Prin Decret-lege pentru desfiinţarea Rezidenţelor Regale şi reorganizarea prefecturilor de judeţ, ţinuturile se desfiinţează, iar judeţele devin circumscripţii teritoriale cu personalitate juridică. Astfel, în Tabloul cu împărţirea administrativă pe plăşi, comune şi sate din Judeţul Vâlcea, oraşul Băile Govora, staţiune balneo-climaterică, se afla în plasa Râmnicu Vâlcea, fiind alcătuit din localităţile: Curături, Gătejeşti, Prăjila şi Govora-băi, iar comuna rurală Govora rămâne în componenţa din 1938 (M.O. nr. 221/22 sept. 1940, 5530).

La recensământul populaţiei din 6 aprilie 1941, oraşul Băile Govora avea 1581 locuitori şi 372 clădiri, iar pentru comuna rurală Govora s-a recenzat numai populaţia satului Govora (Mahalaua Mare) care avea 417 locuitori şi 108 clădiri. În situaţia statistică a recensământului populaţiei este notificat: satul Govora îngloba şi satele Gurişoara, Mahalaua-Mare, Ţigănia şi Vulpueşti (Împărţirea …, 1943, 697-762), iar în Tabloul cu împărţirea administrativă pe plăşi a judeţului Vâlcea, la data de 1 aprilie 1944, oraşul Băile Govora, cât şi comuna rurală Govora se aflau în aceeaşi componenţă din anul 1941 (DJVAN, PJV, dos. nr. 31/1944, f. 88-93) .

Written By

Istorie Locala

Istorie Locala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete