Băile Govora – Evoluţia demografică și împărțirile administrative de-a lungul timpului: Administraţia locală

July 3, 2024 by

Istorie Locala

 

La început, neavând un local propriu pentru primărie, autorităţile locale nou formate funcţionează în localul primăriei din Govora. Însă, acesta devenind neîncăpător deoarece în el funcţionau mai multe instituţii, primăria com. Băile Govora s-a mutat în vila „Antoinette”, cumpărată la 6 iunie 1923 de la proprietarul lt. col. I.N. Negulescu. Clădirea compusă din 12 camere, din care 6 complet mobilate, anexa şi terenul din jurul său cu suprafaţa de peste 1900 mp, au fost dobândite şi trecute în proprietatea statului, în numele comunei Băile Govora, prin actul de vânzare-cumpărare legalizat, încheiat între proprietar şi reprezentantul comunei, primarul Petre D. Popescu (Decret Regal nr. 11174 /20 martie 1923, publicat în „M.O.” nr. 6/1923). Din anul 1923, strada pe care se afla clădirea primăriei s-a numit strada Primăriei, iar după 1950 strada Sfatului, denumire ce o poartă şi în prezent (Mecu şi colab, 2008, 16). În acelaşi local, se afla sediul primăriei în anul 1929, când prin Înaltul Decret Regal nr. 4036 din 7 dec. 1929, publicat în M.O. nr. 274 din 9 dec. 1929, com. Băile Govora, din judeţul Vâlcea este declarată comună urbană (oraş) (DJVAN, F.P.B.G., dos. nr. 10/1930, f. 81), iar la parter, în două camere funcţiona şi Dispensarul medical al cercului Pietrari, ulterior al cercului Govora şi în final al oraşului Băile Govora. Din 18 aug. 1957, primăria se mută în fosta vilă „Farmache”, de pe str. T. Vladimirescu, nr. 80, artera principală a oraşului, unde funcţionau Clubul şi Biblioteca „M. Sadoveanu”. Mutarea s-a făcut în baza Ord. M.S.P.S. nr. 524 / aug. 1957, perfectată prin procesul verbal încheiat la 24 oct. 1958. Aici a funcţionat până la 26 sept. 1998, când s-a inaugurat noul şi actualul local al primăriei, situat pe str. T. Vladimirescu, nr.     75-77, beneficiind de spaţii corespunzătoare şi dotări din cele mai moderne. Acesta este construit pe o suprafaţă de 1.200 mp în stil arhitectonic alsacian, după proiectul arh. Doina Negoiţă. Clădirea este structurată pe mai multe nivele, compusă din două corpuri unite printr-un turn şi corespunde celor mai exigente cerinţe (Mecu şi colab., 2008, 17).

Printre primarii ce au condus destinele com. rurale şi oraşului Băile Govora, enumerăm: Topârceanu Grigore, Petre D. Popescu, N.C. Popescu, Eutropiu Berbescu – în perioada interbelică, Stoenescu Ion, Constantinescu Ilie – imediat după Al Doilea Război Mondial, I. Tudorică, Gheorghe Popa, prof. Florenţa Colgiu, C. Aprodu, Elena Ghebu – în perioada comunistă şi Nicolae Chituc (F.D.P., 1990-1992), Constantin Petraru (P.S.D.R., 1992-2000), Mihai Mateescu (P.N.L., 2000 – în prezent), în perioada de tranziţie demo-cratică (Inf. R. Geiculescu, 2011).

În prezent, se derulează trei proiecte de reabilitare a infrastucturii turistice a staţiunii balneoclimaterice Băile Govora, finanţate de Uniunea Europeană, Banca Mondială şi Guvernul României. Unul dintre acestea se derulează pe AXA 5 şi se referă la refacerea Parcului Central. Staţiunea Băile Govora a primit 22.777.014 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională, din care 98 % nerambursabili, iar 2 % din fonduri locale, pentru reabilitarea şi modernizarea infrastructurii turistice. „Vrem ca într-un an, când lucrările vor fi gata, noile spaţii modernizate să aibă agresivitate (?) şi să incite curiozitatea şi interesul turiştilor, dar în acelaşi timp staţiunea să adauge o nouă poveste locului”, spunea primarul localităţii, Mihai Mateescu. Cu aceşti bani, vor fi refăcute: fîntâna arteziană de la intrarea în parc (cu lumini decorative), chioşcul de muzică (care să arate ca la începutul secolului al XX-lea), pasarelele pietonale şi aleile către izvoarele minerale (a căror apă este astăzi „pe bani!!”, spunea un vizitator de 62 ani) şi se va construi un minianfiteatru în aer liber (pentru spectacole şi discoteci).

Un alt proiect în derulare, vizează refacerea şi modernizarea şenalului pârâului Hinţa şi a zonei adiacente acestuia, pe o distanţă de peste 1,5 km, de la izvorul Ferdinand până la ieşirea din staţiune, iar prin cel de-al treilea proiect, finanţat de Guvernul României, sunt în derulare lucrări de introducere a canalizării, a apei potabile şi refacere a infrastucturii rutiere pe câteva străzi din oraşul Băile Govora.

sursa foto: http://www.primaria-baile-govora.ro/scurt-istoric/ 

Written By

Istorie Locala

Istorie Locala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete