Categorii

Asociația “Hristo Botev” a Bulgarilor din Brăila. Legături ale Brăilei cu Bulgaria

July 3, 2024 by

istorievalocalasm

Conform prevederilor „Tratatului de la Berlin”, încheiat în urma Războiului de Independență (1877 – 1878), Bulgaria era un principat autonom, care în mod formal rămânea dependent de Imperiul Otoman.Deși ducea o politică independentă încă din anii '80 ai secolului al XIX-lea, Bulgaria şi-a proclamat independenţa abia la 22 septembrie 1908. Astfel, în data de 22 septembrie 2014, Bulgaria a marcat 106 ani de la proclamarea independenţei. Tradiţional, manifestările dedicate acestei sărbători s-au desfăşurat în capitala medievală, Veliko Târnovo.

Bulgarii s-au stabilit în oraşul nostru odată cu retragerea trupelor ruseşti din Balcani şi din Principatele Române. Se ocupau cu grădinăritul, zidăria şi dogăria. Comunitatea Bulgarilor din România s-a înfiinţat după pacea de la Adrianopol din 1829, urmând ca în 1940 să se desfiinţeze. La 24 mai 1992, cu prilejul aniversării a 100 de ani de la constituirea Comunităţii Bulgare „BRATSTVO” din Bucureşti (1892), cei 254 de reprezentanţi ai tuturor organizaţiilor bulgarilor din România, inclusiv cei ai Societăţii „Idinstvo” a bulgarilor din Banat – Timişoara, au hotărât constituirea Comunităţii „BRATSTVO” a Bulgarilor din România. Conferinţa a adoptat statutul şi a ales un Consiliu format din 21 de persoane. La 27 noiembrie 1999, pe strada Răzoarelor nr. 4, s-a înfiinţat Filiala „Hristo Botev” Brăila a Comunităţii Bulgăreşti „BRAZSTVO” România – preşedinte Marian Bahovski. Conform statutului, scopul fundamental al Asociaţiei este apărarea drepturilor, dezvoltarea şi exprimarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi reli­gioase a membrilor săi, prin respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale prevăzute de Constituţia şi legislaţia în vigoare din România.

De atunci şi până în prezent Comunitatea Bulgară a adus contribuţii importante la cunoaşterea istoriei comune a Brăilei şi Bulgariei. Multiplele legături create de-a lungul anilor atât cultural, cât și sportiv, economic, administrativ au dus la coexistenţa etnică de astăzi, printr-o seamă de simpozioane, conferinţe şi alte manifestări culturale şi nu numai.

Facem o prezentare a acestora respectând o ordine cronologică.

În anul 1983 un grup de automobiliști inimoși din cadrul Filialei Județene Brăila a Automobil Clubului Român, în fruntea căruia se afla inginerul Valentin Nemţanu, a pus bazele unei colaborări sportive statornice şi fructuoase cu colegii sportivi de la Filiala Judeţeană din Dobrich a Uniunii Automobiliştilor Bulgari. De atunci, an de an are loc „Raliul Prieteniei Brăila – Dobrich” (traseu Brăila, Însurăței, Slobozia, Silistra și Dobrich) acesta fiind singurul eveniment automobilistic balcanic.

Casa Armatei din Sofia a fost gazda, pe data de 19 iunie 1992, a unui regal de muzică, concert extraordinar al Corurilor „Armonia” şi „Gusta”.

În anul 1997 se semnează un protocol de colaborare între primăriile oraşelor Brăila şi Plevna, care va fi completat în fiecare an şi resemnat din patru în patru ani.

Brăila organizează pentru prietenii bulgari între 11 – 15 septembrie 1999, Sărbătorile oraşului Plevna. Manifestările au cuprins conferinţa dedicată împlinirii celor 130 de ani de la înfiinţarea Academiei Bulgare de Ştiinţe susţinută de Roumen Petkov, expoziţia de Toamnă a oraşelor Brăila şi Plevna, dar şi spectacole oferite de ansamblul „Severniaşki” din Plevna.

La data de 2 iunie 2002, Comunitatea Bulgară Hristo Botev organizează dezvelirea monumentului Hristo Botev amplasat pe strada 1 decembrie 1918 la intersecţia cu B-dul Independenţei. Hristo Botev a fost poet şi revoluţionar care în perioada 1869 – 1871 a trăit la Brăila.

Teatrul „Maria Filotti” încheie un parteneriat cu Teatrul „Sava Dobroplodnîi” din Silistra, astfel că în perioada 22 – 24 aprilie 2004, teatrul bulgăresc joacă pe scena brăileană o serie de trei spectacole urmând ca în luna mai a aceluiaşi an Teatrul „Maria Filotti” să joace în Bulgaria.

Data de 25 octombrie 2007 a fost rezervată unei manifestări dedicate Comunităţii Bulgare, un dialog literar româno-bulgar, alături de expoziţia „Mărturii ale culturii scrise bulgare la Brăila”. Tot în acelaşi an în holul Teatrului „Maria Filotti” se dezvelea un basorelief reprezentându-l pe Dobri Vojnikov, iniţiatorul teatrului bulgăresc la Brăila.

În perioada 26 – 27 septembrie 2008, la Brăila s-a desfăşurat manifestarea „Dialoguri poetice Brăila – Plevna”. Întâlnirea s-a înscris în tradiţia legăturilor culturale pe care Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” şi Cenaclul „Mihail Sebastian” le aveau cu Uniunea Scriitorilor din Plevna – Bulgaria. Cu această ocazie a fost lansată şi Revista de artă şi literatură „Mizia”. În acelaşi an, la 19 noiembrie, la 100 de ani de la independenţa Bulgariei, la Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” a avut loc Conferinţa „Cele trei vârfuri în renaşterea şi continuarea statului bulgar 1878 – 1885 – 1908”, susţinută de Doino Doinov.

Anul 2009 a reprezentat un moment important pentru teatru când s-a demarat un schimb cultural între Teatrul „Maria Filotti” şi Teatrul „Vasile Drumev” din Shumen, Bulgaria. De asemenea pe 25 septembrie 2009 a avut loc la Casa Tineretului ediţia – a treia – a „Festivalului Poeţilor din Balcani” care a beneficiat de invitaţi speciali din Bulgaria. Manifestarea a fost organizată de Biblioteca Judeţeană Panait Istrati şi Filiala Galați-Brăila a Uniunii Scriitorilor din Romania. Au participat atunci poeţi bulgari, iar bogatul program a inclus şi expunerea: „Contribuţii ale etnicilor bulgari la dezvoltarea culturii brăilene: Societatea Literară Bulgară – 140 de ani de la înfiinţare”, susținută de prof. Maria Gancev.

Ediţia din anul 2013 a Festivalului „Cântecul de dragoste de-a lungul Dunării” care avut loc la Brăila în perioada 26 – 28 iulie, a avut ca şi câştigător al trofeului Grupul „Kipri Voces” din Bulgaria. La Teatrul „Maria Filotti” au avut loc în data de 16 noiembrie 2013, două evenimente speciale, ambele pentru cinstirea unuia dintre eroii Bulgariei care a trăit şi a creat la Brăila – Dobri Vojnikov: vernisajul expoziţiei foto-documentare dedicate personalităţii profesorului, dramaturgului şi jurnalistului şi concertul Corului „Rodni Zvutsi” din Schumen.

„Ziua alfabetului, educației și culturii bulgare” a fost omagiată în data de 14 mai 2016 la Muzeul Brăilei „Carol I”, în organizarea instituției gazdă, în colaborare cu Asociația „Hristo Botev”. Din program putem aminti prezentările: Ionel Cândea – „Brăila în relațiile româno-bulgare”; Maria Gancev – „Prezentarea Legii Nr. 100/2015 pentru instituirea Zilei limbii bulgare”; prof. Adriana Grigorescu – „Activitatea fraților Chiril și Metodiu”. Acțiunea s-a desfășurat în prezența dl. Anton Kanchev, președintele Federației Bulgarilor din România și s-a încheiat cu un recital de muzică bulgărească susținut de Grupul vocal „Borianca” al Asociației „Hristo Botev”, alături de Corul „Trison”.

Numeroasele evenimente amintite fac dovada realei legături ce există între comunităţile bulgară şi română şi a implicării Comunităţii „Hristo Botev” din Brăila în viața socială și culturală a orașului. Menţionăm că această comunitate este deservită de Biserica „Înălţarea Domnului” sau „Biserica Bulgărească”, cum i se spunea în trecut. Aceasta a fost ctitorită de bulgari, începută în anul 1868 şi sfinţită pe data de 21 martie 1882. Hramul bisericii a fost la 9 iunie 2005, preot paroh este Ionel Bujoi, iar primul preot – N. Mihoff. Aceasta se află amplasată pe B-dul A. I. Cuza, aproape de intersecţia cu strada Mihai Eminescu.

Comunitatea „Hristo Botev” din Brăila funcţionează la sediul din str. Cetății nr. 51, avându-i ca președinte pe Maria Gancev și vicepreședinte pe Andriev Radulov Anastasia.

Written By

istorievalocalasm

istorievalocalasm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete