Apariții editoriale și studii socio-culturale (1973)

iulie 3, 2024 by

Istorie Locala

 

            Studiul privind potenţialul artistic al judeţului Vâlcea (1973), realizat, la recomandarea forurilor centrale, având, ca instrument ştiinţific, Îndrumar-chestionar privind cunoaşterea potenţialului artistic şi a creaţiei populare şi abordând întreaga problematică a fenomenului: reţeaua de formaţii şi cercuri artistice; repertoriul formaţiilor; spectacole, concerte şi expoziţii; creaţia artistică populară; instructorii formaţiilor şi cercurilor; activitatea Centrului. Studiul era însoţit de un Plan unic de măsuri de perspectivă, structurat pe domenii de acţiune: dezvoltarea potenţialului artistic; intensificarea circulaţiei repertoriului, valorificarea creaţiei originale; sporirea activităţii de spectacole, concerte şi expoziţii; cercetarea, stimularea şi valorificarea creaţiei artistice populare; pregătirea instructorilor artistici; îmbunătăţirea activităţii Centrului. În fond, studiul oferea primul program de dezvoltare artistică a Vâlcii. Era formulată şi o perspectivă strategică: “Conştient de rolul său într-un judeţ fără uniuni de creaţie şi instituţii profesioniste, Centrul Judeţean va acţiona, în acest deceniu, pentru a pregăti climatul şi forţele necesare pentru saltul valoric al viitorului, care trebuie asigurat prin acumulări substanţiale. Aşadar, pentru Centrul Judeţean Vâlcea, după perioada de pionierat a anilor 1968-1973, urmează, până spre 1980, perioada acumulărilor, ca bază a exploziei creatoare din deceniul nouă” (p. 117).

            Marin Brânaru, Cântece de pe Olt, [vol. I]. Cuvânt înainte de Gheorghe Deaconu, directorul CJÎCPMAM Vâlcea. Redactor: Vasile Nelu. Coperta: Maria Crișan (foto). Cartografia: Constantin Vintilescu. [Râmnicu-Vâlcea], CJCES Vâlcea, CJCÎCPMAM Vâlcea, [1973]. Culegere de folclor literar-muzical. Culegerile lui Brînaru sunt efectuate și alcătuite după normele actuale ale cercetării folclorice, ceea ce le conferă o certă valoare științifică și utilitate practică, prin introducerea, în circuitul artistic, a unor valori din fondul tradițional și prin stimularea procesului actual de creație populară. (Gheorghe DEACONU, Cuvânt înainte, p. 6-7).

"cantece

Written By

Istorie Locala

Istorie Locala

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Judete