Categorii

90 de ani de la întemeierea Revistei Izvorașul

July 3, 2024 by

istorievalocalasm

87

  "ist2" Dr. Constantin CATRINA, Pr. Gh. N. Dumitrescu-Bistriţa şi revista „Izvoraşul”. Redactor: Gheorghe Deaconu. Editura Fântâna lui Manole, Râmnicu-Vâlcea, 2009. Volumul se deschide cu o Închinare, autorul îşi contextualizează şi motivează demersul editorial: „Prilejul împlinirii celor 90 de ani care au trecut dela apariţia «Izvoraşului» îmi îngăduie astăzi, desigur, să adun în această carte mănunchiul aprecioerilor şi amintirilor meşle, câte s-au înfiripat pe seama celui ce ni s-a oferit ca exemplu, părintele Dumitrescu-Bistriţa. Apariţia acestei cărţi î…î este, iată, darul meu de omagiere pe care îl închin, sub candela amintirilor neîntrerupte, folcloristului Gheorghe N. Dumitrescu-Bistriţa şi operei vieţii sale: Revista «Izvoraşul».” (Sub candela amintirilor neîntrerupte, p. 7). Volumul cuprinde: Despre folclor şi folclorişti. Corespondenţă inedită; Studii. Articole. Comunicări. Fişă de lexicon; Repere şi referinţe bibliografiec; Mărturii pentru eternitate (texte fundamentale din opera folcloristului); Facsimile (Corespondenţă).

Written By

istorievalocalasm

istorievalocalasm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete