Search Results for: "Valcea"

July 3, 2024

Românizarea fondului de comerț evreiesc în Râmnicu Vâlcea în timpul guvernării legionare

Bogdan Dumitru Aleca

«…      Iniţial, trecerea acestui fond de comerţ în proprietatea unor comercianţi români sau a statului a avut în vedere o dreaptă despăgubire a celor deposedaţi de afacerile lor. Lipsa capitalului necesar, termenul prea scurt în care legionarii au impus realizarea procesului, eludarea instituţiilor statului în realizarea acestuia şi înlocuirea instituţiilor abilitate pentru astfel de procese cu elemente exclusiv legionare au dus la denaturarea ideii iniţiale şi deposedarea abuzivă a proprietarilor evrei.»

Read More…

Dovezi materiale care certifică prezența și continuitatea viețuirii umane pe parcursul a două milioane de ani în Fumureni/ Vâlcea

Doru Căpătaru

Descoperirile arheologice făcute în 1962 la Bugiuleşti, comuna Tetoiu, din judeţul Vâlcea de către colectivul de cercetători condus de profesorul C. S. Nicolăescu-Plopşor şi rezultatele comunicate în martie 1981 în cadrul Centrului de Cercetări Antropologice din Bucureşti au stârnit, la vremea respectivă, senzaţie dar şi numeroase controverse în rândurile istoricilor şi antropologilor1.

Read More…

Rolul și activitatea Revizoratului școlar în sprijinirea și dezvoltarea învățământului din Vâlcea (1857 – 1918)

 

Ionela Nițu

«…Inspecţiile ofereau un tablou fidel al situaţiei în care se găsea învăţământul din judeţul Vâlcea, şi de cele mai multe ori reliefau aspecte pozitive, dar și negative din activitatea cadrelor didactice. (…)  Revizoratul a fost o instituţie care a făcut legătura între şcoală şi slujitorii ei şi autorităţi. Urmărind întreaga activitate desfăşurată la nivelul Revizoratului se poate concluziona că aceasta a fost extrem de prolifică, iar rolul ei în dezvoltarea învăţământului vâlcean este de netăgăduit…» *** 

Read More…

Locuri și imagini din județul Vâlcea într-o lucrare franceză din anul 1844

Dumitru Vlăduț

 

 

«…Există o mare insistenţă a lui Vaillant în a sublinia nobleţea originii românilor, vitejia acestora în Evul Mediu, rezistenţa lor dovedită mai ales ,,luptând uneori singuri împotriva tuturor forţelor Imperiului Otoman” (R., I, p. 6). El invocă de aceea mari momente şi eroi ai acestei lupte, în special pe Iancu de Hunedoara, pe Ştefan cel Mare, pe care îl caracterizează drept ,,Ludovic al XIV-lea al Moldovei” (R., I, p. 6), pe Vlad Ţepeş, pe Mihai Viteazul ,,căzând ca Alcibiade, vânzându-şi scump viaţa sateliţilor lui Basta” (R., I, p. 6). Datorită vitejiei lor, românii au rămas fideli credinţei ortodoxe. Istoricul nu ezită să arate chiar că ei au constituit, prin luptele din Evul Mediu împotriva turcilor, o avangardă a creştinătăţii, un scut contra pericolului musulman. El îi caracterizează astfel pe români, ca ,,popor de atât de înaltă origine care, în diferite faze ale vieţii sale, s-a arătat atât de viteaz, avangardă a creştinătăţii, fără de care Ungaria şi Polonia nu ar fi scăpat de decăderea din rangul de naţiune, ci s-ar fi văzut azi, dacă nu musulmane, cel puţin legate ca şi el de Poartă”…»

 

Read More…

Boierii Craiovești: istoria familiei și ctitorirea Mânăstirii Bistrița/ Vâlcea

Veniamin Micle

”O parte din venituri se consuma la curtea banului din Craiova, caracterizată prin lux şi mulţimea personalului, rivalizând cu cea domnească, pe care uneori o depăşea…”

Read More…

Berbești/ Vâlcea: situația economico-socială din Evul mediu până în contemporaneitate

 „…pământul mănos,cu şesuri întinse şi bogate, îndeamnă la agricultură şi creşterea vitelor, (. . .) fierul şi cărbunele îndreaptă spre viaţă industrială” (Giurescu, 1974, 9).

Read More…

1860: M. Lancelot, Al. Odobescu – Însemnări de călătorie în Vâlcea. Balcanismul de ieri și românii europenizați de astăzi*

Tiberiu M. Pană

Moto: „Nu, istoria face la rândul ei   pe oameni şi   plămădeşte   destinul   lor,   istoria   anonimă, profundă şi adesea tăcută, al cărui nedefinit, dar imens domeniu a sosit momentul să îl abordăm”.   (Fernand Braudel)

Read More…

Alegerile parlamentare din 1946 în județul Vâlcea/ document inedit

Bogdan Aleca

”Am făcut personal o comparaţie îmbucurătoare între libertatea de acum şi teroarea observată într-o zi de votare sub regim “istoric”, când votanţii erau îndreptaţi la ieşire printr-un gard de unde se scosese[ră] câteva uluci; când omul se pleca sub lanţul ulucii să trecă pe sub el, doi bătăuşi, la semn, tăbărau cu ciomegele.”

Read More…

Râmnicu Vâlcea: Ulițe, străzi și cele cinci mahalale din sec. al XIX-lea

Petre Purcărescu

Istoria orașului domnesc Râmnicu, așezat pe terasa malului drept al bătrânului Olt, la confluența cu râul Râmnic, la răscruce de drumuri, oraș ce a viețuit cu dârzenie împotriva vicisitudinilor vremurilor și a renăscut de fiecare dată din propria cenușe, este foarte frământată.

Read More…

Brezoi/ Vâlcea: Din istoricul mineritului

Gheorghe Efrim

Fr. Schwanz: spălătoriile de aur adună necontenit firișoare de aur, pe care le predau în fiecare an la domnie

Read More…