Istorie Locala

Vineri, 10 Februarie 2023 10:06

Vâlcea la Expoziția Națională București 1906/ Recomandat

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

 

 

Contextul: «...efortul organizării în 11 luni al expoziţiei a fost arătat în discursul de inaugurare rostit de ministrul Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor, Ion Lahovari: „am tăiat dealuri, am secat bălţi, am umplut o vale, am săpat un lac mare şi în mai puţin de un an am scos la lumină parcul şi grădina expoziţiei. Suprafaţa totală a expoziţiei: 41 ha, pământ mutat 575.000 m.p., construcţii definitive şi provizorii 35.000 m.p., plantaţii de copaci mari 4.000, brazi şi copaci mici 90.000”

Poarta de la intrarea în parc era în formă de arc de triumf, iar pe aceasta stătea scris: „credinţă, prevedere, muncă, economie, ştiinţă, pricepere, voinţă, cultură”, iar sub formă de arc „Expoziţiunea Generală: 106; 1866 – 1906 Domnie Glorioasă”.

Numeroasele pavilioane, circa 165, erau destinate a prezenta evoluţia României, în plan economic, politic, militar şi cultural în perioada 1866 – 1906.

Au fost construite pavilioane ce reprezentau Primaria, Camera de Comerţ, Palatul de Industrie, Lucrărilor Publice, Pavilionul de Agricultură, Industria Casnică, Minele, Carierele şi Domeniile, Pavilionul Poştei ş.a., arhitectura clădirilor fiind inspirată din diferite monumente arhitecturale reprezentative ale culturii şi istoriei românilor. Astfel, Pavilionul Regal a avut ca model mănăstirea Cozia, iar Pavilionul Penitenciarelor un castru roman ce amintea de latinitatea românilor.

 

Biserica Cuţitul de Argint a fost construită ca o copie a bisericii ieşene Sf. Nicolae, ctitorită de Ştefan cel Mare la 1491. A fost reconstituită mănăstirea Hurezu din Vâlcea şi Cula (casa-fortăreaţă construită de către boieri pentru a se apăra de atacurile turcilor şi tătărilor), copiată după cula familiei Greceanu din acelaşi judeţ...»

&&&

«...cu ocazia împlinirii a 40 de ani de domnie glorioasă a M.S. Regele Carol 1 şi 25 de ani de regat, la Bucureşti s-a organizat o expoziţie naţională pe "Câmpul Filaretului".

Oraşul Rm. Vâlcea este prezent cu o gamă variată de produse agricole, industriale, precum şi exponate din diverse alte domenii.

lată pe larg produsele şi exponatele cu care Râmnicul a fost prezent la diferite pavilioane:

1. în pavilionul agriculturii, au fost expuse produse agricole de origine vegetală şi animală de următorii producători:

- Fraţii Avramescu - porumb şi grâu;

- C. N. Cismar - dovleci;

- D. A. Măciuceanu - porumb, orzoaică, nuci, vin, rachiu;

- Şt. I. Pleşoianu - vin;

- M. Rădulescu - ţuică;

- Dr. I. Luciu - vin.

2. În pavilionul industriei sunt prezentate produse de făinoase, în sectorul "Pivniţa de vinuri sub pavilionul artelor", Râmnicul este prezentat prin: d-nul Ion Dumitrescu - vinuri, ţuică şi rachiu; Dr. Gh. Sabin - vinuri. Tot în pavilionul industriei, mai erau prezenţi cu exponate: d-nul I. D. Sim ian, cu un odgon, şi d-nul I. Simian cu împletituri de sfoară.

3. În pavilionul industriei casnice. Râmnicul Vâlcii se face remarcat cu o diversitate de produse, expuse pe domenii:

- D. Almăşeanu - chimire;

- Viţa Avramescu - cusături;

- Loli Baruh - prosoape;

- Paraschiva I. Bobcscu - peşchir (pânză de şters pe obraz şi pe mâini, ştergar, prosop, maramă, basma cu care se leagă femeile la cap);

- Jana D obriceanu - prosoape, pantaloni şi cămăşi;

- M. Dobriceanu - prosoape şi cămăşi;

- Matilda Hitz - covoare;

- Maria Holmaci - pieptare şi mintene (haină ţărănească, cu mâneci, lungă până mai jos de brâu, împodobită cu găitane pe la cusături);

- G. D. Iabini - ouă încondeiate;

- Cornelia Iancovescu - cuverturi, feţe de perină;

- Maria I. Ludvic - port-vizite de seminţe de dovleac;

- M. V erncscu - ploscă;

- E. T emelie - batiste, evantai;

- N. Şteflea - chimire;

- Ştefania Pr. Stănescu - marame;

- Pr. N. Răuţ - maramă, patrafir;

- R. Rizescu - cuverturi.

 

4. În pavilionul mine și cariere, cu produse de mobilier de fier și lemn - tâmplărie, oraşul este prezentat de d-nul Fr. Eitel, cu tâmplărie; Vasile Georgescu, cu o masă de fier, d-nul Dr. Sabin, cu articole de gips

 

5. Pavilionul cu produse de tăbăcărie – curelărie, șelărie şi articole de piele de voiaj, participă domnii: F. Cleinrat cu opinci; fraţii Hanciu şi Schlaudt, pielărie; Roşca şi Ghibu, piele; N. Răcuciu cu piei; N. I. Simian, piele tăbăcită.

 

6. Pavilioane particulare. Aici râmnicenii au fost prezenţi cu plăci şi foi de aramă, ale d-lui A. Iarynay.

7. Artele frumoase. În pavilionul trecutului nostru, Râmnicul nu putea lipsi, astfel este prezent cu Didina V. Raiculian - un tablou.

8. Pavilionul primăriei - igienă si asistentă publică, Rm. Vâlcea îl are pe d-nul Victor Carol - Cărbunele şi actul medico-legal (broşuri).

În grupul arheologia preistorică şi istorică îl găsim pe d-nul Florescu, cu icoană şi monede vechi; M. Răuţ, cu falca petrificată.

În grupa obiecte bisericeşti istorice, Râmnicul este prezentat de Pr. I. Panaitescu, cu 7 obiecte vechi bisericeşti; Pr. N. Răuţ, cu un pistolnic (masă din mijlocul altarului unei biserici, pe care se ţin obiectele de cult), vechi din anul 1770, un culion (potcap de catifea, fară borduri, de culoare neagră la călugări, roşie la protopopi şi albastră la preoţii de rând), din sec. XIII.

 

În grupa haine, ţesături, cusături, mobile, arme, de la străbunii noştri, oraşul Rm. Vâlcea este prezentat, prin exponatele d-nilor:

- Chivulescu Ispas, un pistol vechi;

- M. V. Frătinescu, un capod de damă din 1830;

- Al. Iancovescu, un com de vânătoare, un pistol vechi fară cocoş, o maşină veche pentru umplut cartuşe vechi, o ploşchiţă (vas de lemn, rotund şi turtit, cu gâtul strâmt şi care se poartă atârnat de o curea) pentru ţinut iarbă (,,iarbă de pușcă” = praf de pușcă – n. V.S.);

- Preotul M. Răuţ, un culion vechi (culion = potcap mic, rotund, de catifea, fără boruri – n. V.S.);

- Ch. Şt. Rădulescu, un iatagan din timpul fanarioţilor...»

 

Sursa: Titi Mihail Gherghina/ «Despre Industria și Comerțul râmnicean»/ Editura Almarom Râmnicu Vâlcea 2006. 

 

Informații adiționale

  • Localitate: Valcea
  • Editor: Biblioteca Județeană ,,Antim Ivireanul” Vâlcea
  • Contributor: Valentin Smedescu
  • Tip: text
  • Sursa: Titi Mihail Gherghina/ Despre Industria și Comerțul râmnicean»/ Editura Almarom Râmnicu Vâlcea 2006
  • Limba: română
  • Suport: Hartie
  • Tip articol: Resurse utile
Citit 337 ori Ultima modificare Vineri, 10 Februarie 2023 10:41
Ești aici: Home Valcea Valcea Vâlcea la Expoziția Națională București 1906/