95

July 3, 2024

Peşteri din judeţul Bihor

"pstera" 

Judeţul Bihor este un paradis carstic superb, vizitat de alpinişti şi speologi, de turişti montani sau de iubitorii de aventură, recunoscut încă de la sfârşitul secolului XIX – începutul secolului XX pentru potenţialul turistic dat de fenomenele carstice excepţionale.

Bihorul cuprinde importante arii protejate cu elemente ale peisajului carstic de o valoare deosebită, cum ar fi: Parcul Natural Apuseni, situl Natura 2000 Defileul Crişului Repede – Pădurea craiului sau situl Natura 2000 Tăşad.

Cea mai importantă arie protejată este Parcul Natural Apuseni are suprafaţa totală de peste 76.000 ha, din care aproximativ 32%, respectiv 24.280 ha se află pe teritoriul judeţului Bihor. Relieful carstic din Munţii Bihorului este un patrimoniu speologic de o rară frumuseţe, ce cuprinde renumitul Platou Carstic Padiş – inima Apusenilor.

Cele mai importante peşteri din Parcul Natural Apuseni se află în judeţul Bihor, unele încadrându-se în lista superlativelor carstice din România. Peştera Cetăţile Ponorului,  are cea mai înaltă intrare de peşteră din România, cu o înălţime de 76 m, portalul devenind imaginea emblematică pentru platoul carstic Padiş.  Avenul V5 este cea mai adâncă cavitate de pe teritoriul României cu o denivelare de – 642 m, explorarea avenului nu este încă terminată, având o dezvoltare de peste 10 km. Conţine mănunchiuri de cristale aciculare din aragonit, unele având lungimea de peste 25 cm.. Peştera din Valea Rea este din punct de vedere mineralogic printre primele 10 peşteri de pe Terra şi cuprinde 35 de minerale descrise în componenţa speleotemelor,

Read More…

Cetățile Ponorului şi Valea Galbenei -Zone protejate în Bihor

 

"evantai"

Categorii de arii protejate din Romania

Noua Lege a Ariilor Protejate (legea  nr. 49 din 7 aprilie 2011) instituie un numar de 10 categorii de arii protejate, din care cinci categorii de nivel national (corespunzatoare categoriilor I-V definite de normele Uniunii Internationale pentru Conservarea Naturii – IUCN) si cinci categorii speciale stabilite prin conventii internationale specifice. In aceste categorii vor fi incadrate pe viitor atit ariile protejate existente, cit si cele ce se vor institui de acum incolo.
1) REZERVATII STIINTIFICE
Rezervatiile stiintifice sunt acele arii naturale protejate al caror scop este protectia si cons

ervarea unor habitate naturale terestre si/sau acvatice, cuprinzind elemente reprezentative de interes stiintific sub aspect floristic, faunistic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic sau de alta natura.
2) PARCURI NATIONALE
Parcurile nationale sunt acele arii naturale protejate al caror scop este protectia si conservarea unor esantioane reprezentative pentru spatiul biogeografic national cuprinzind elemente naturale cu valoare deosebita sub aspect fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologic, sau de alta natura, oferind posibilitatea vizitarii in scopuri stiintifice, educative, recreative si turistice.
3) MONUMENTE ALE NATURII
 4) REZERVATII NATURALE
5) PARCURI NATURALE
6) REZERVATII ALE BIOSFEREI

 7) ZONE UMEDE DE IMPORTANTA INTERNATIONALA 
8) SITURI NATURALE ALE PATRIMONIULUI NATURAL UNIVERSALE
9) ARII SPECIALE DE CONSERVARE
10) ARII DE PROTECTIE SPECIALA AVIFAUNISTICA 

Vă recomandăm să accesați  http://www.parcapuseni.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=1&lang=ro

Situată în sud-vestul şi vestul Bazinului închis Padiş – Cetăţile Ponorului, în afara acestuia, Valea Galbenei reprezintă un culoar de drenare spre Depresiunea Beiuşului a majorităţii apelor din Bazinul Padiş. Aproape pe tot parcursul ei, Valea Galbenei cuprin

de sectoare de chei înguste, mărginite de pereţi verticali şi pante abrupte, având numeroase cascade şi fiind deosebit de greu de străbătut. Sectorul amonte este cel mai spectaculos, porţiunea dintre Izbucul Galbenei şi confluenţa cu Valea Luncşoara, constituind un canion îngust, mărginit de pereţi verticali de peste 100 m.

Read More…