92

July 3, 2024

Planetariu

Planetariu

Planetarium

 

În bogata şi variata reţea de obiective cultural-turistice din Suceava, din anul 1982 a mai apărut un reper de excepţie în afirmarea oraşului ca punct de interes major – Planetariul.

Planetariul din municipiul Suceava, clădire care aparţine Consiliului Judeţean, a fost dată în folosinţă Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava.

Planetariu este o  frumoasa clădire, gândită în momentul în care i s-a decis amplasarea, pentru promovarea astronomiei.

Read More…

Casa Memorială Simeon Florea Marian

Casa Memorială Simeon Florea Marian

 

                Simeon Florea Marian (n. 1 octombrie 1847, Ilișești, Suceava – d. 24 aprilie 1907, Suceava) a fost un folclorist și etnograf român, preot, membru titular al Academiei Române.

Simeon Florea Marian a fost pe rând preot în Poiana Stampei (1875-1877), Voloca (în apropiere de Cernăuți) (1877) și Siret (1877-1883), profesor de religie și limba română la "școala poporală" și la "școala reală inferioară" din Siret (1879-1883), profesor de religie la Gimnaziul greco-ortodox din Suceava (1893-1907), protopresbiter (1903).  A fost de asemenea un membru activ al Academiei Române (1881), ales la doar 34 de ani,  membru în Societatea geografică română și Societatea istorică română din București, în Comisia centrală pentru conservarea monumentelor istorice din Viena, membru de onoare al mai multor societăți culturale (Societatea Academică Literară "România Jună" din Viena, Junimea și Dacia din Cernăuți etc.)

Read More…

Muzeul Satului Bucovinean

Muzeul  Satului  Bucovinean

 

Muzeul în aer liber al satului bucovinean, încearcă să reconstituie un sat tradiţional din zona Bucovinei. Printre obiectivele de arhitectură populară amintim: biserica, ateliere de meșteșugărie, crâşma, gospodării, moara, toate încercând să reproducă cât mai exact viaţa într-un sat românesc.

Alături de gospodăriile formate din casă şi anexe, amplasate de-a lungul uliţelor, în vatra satului, ca centru polarizator al vieţii comunităţii, se regăsesc biserica şi clopotniţa din Vama, datând din 1783 (unde, odată cu restaurarea catapetesmei şi organizarea interioară se oficiază slujbe religioase), crâşma din Şaru Dornei şi instalaţii tehnice populare (moară de apă, piuă de sumane, darac, oloiniţă).

Read More…

Muzeul Apelor “Mihai Băcescu”

Muzeul Apelor “Mihai Băcescu”

 

        Muzeul apelor  din Fălticeni este primul muzeu regional din România, întemeiat de profesorul Vasile Ciurea în anul 1914. Unul dintre elevii lui Vasile Ciurea a fost academicianul Mihai C. Băcescu (1908-1999), care a continuat munca depusă de profesorul Ciurea. Astfel, la data de 17 august 1982, a luat fiinţă în fosta clădire a tribunalului din Falticeni, Muzeul de Ştiinţe Naturale, succesorul muzeului întemeiat în 1914. În principal Muzeul  “Mihai Băcescu” înfăţişează o istorie a apelor; prezintă uneltele vechi de pescuit, unele datând de sute de ani.

Read More…

Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Pomicolă Fălticeni

Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Pomicolă Fălticeni

 

             La data de 18 martie 1839, printr-o decizie a Ministerului Agriculturii de la acea vreme a fost înfiinţată Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Pomicolă Fălticeni, fiind una din primele două staţiuni cu profil pomicol din ţară. Staţiunea a reuşit de-a lungul perioadei scurse de la înfiinţare, prin temele abordate, prin activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute, să răspundă cerinţelor producţiei pomicole din această zonă  a ţării, fiind în permanenţă un model de organizare şi eficienţă.

Read More…

Muzeul de artă „ION IRIMESCU”

            

MUZEUL DE ARTĂ „ION IRIMESCU”

 

            Situat în municipiul Fălticeni,  pe str. Mihai Eminescu, nr. 2, Muzeul de Artă „Ion Irimescu” a fost înfiinţat în anul 1974 şi găzduieşte cea mai mare colecţie de autor din România, una dintre cele mai însemnate din Europa şi reprezintă donaţia făcută oraşului Fălticeni, de sculptorul Ion Irimescu, numit şi „Patriarhul artelor româneşti.” Colecţia conţine creaţia artistului şi constă în peste 300 de sculpturi şi aproximativ 1000 de desene. Sculpturile expuse în muzeu reprezintă portrete, compoziţii, proiecte de monument, realizate în tehnică ronde-bosse sau în cea a reliefului. Lucrările sale sunt realizate într-un stil propriu viziunii si temperamentului său şi îmbină ethosul autohton tradiţional cu direcţiile artistice clasice şi moderne, închegându-se într-o sinteză originală. Muzeul include şi biblioteca personală a artistului alcătuită din circa 1500 de volume. Este deschis publicului şi spaţiul memorial „Ion Irimescu”, amenajat în apartamentul în care a trăit artistul, Ion Irimescu, acesta fiind situat într-o clădire  din incinta muzeului.

Read More…

Şcoala „BOGDAN-VODĂ” Câmpulung Moldovenesc

ŞCOALA „BOGDAN-VODĂ” CÂMPULUNG MOLDOVENESC

 

   În mai 1875, prin Decret Imperial şi prin Ordinul 533 al Ducatului Bucovina, se aprobă funcţionarea unei şcoli primare de băieţi şi fete în oraşul Câmpulung, cu regim bugetar de stat şi cu predare în limba germană.

Primul director al şcolii a fost învăţătorul Teodor Vasilovici.

Pe parcursul anilor, şcoala a funcţionat în diferite clădiri, precum clădirea de peste drum al actualului Muzeu al Lemnului, sau în Casa Gehl, aflată pe strada Liceului, sau în clădirea RAUCL, amplasată pe strada T. Ştefanelli.

Sub primariatul lui M.Juster s-a aşezat piatra de temelie pentru cel mai frumos edificiu şcolar din zonă. Arhitectul acestei clădiri monumentale a fost austriacul Finkelstein.

Read More…

Muzeul lingurilor de lemn

Muzeul lingurilor de lemn

 

În Ţara de Sus a Moldovei, unde se împleteşte legenda cu istoria, în Câmpulung Moldovenesc, oraşul de la picioarele Pietrelor Doamnei, de sub piscurile Rarăului şi Giumalăului, unde trilurile fluierului ciobănesc, cântecul cimpoiului şi sunetul buciumului se îngână cu freamătul codrilor de brazi, în anul 1945, s-a înfiripat o colecţie de linguri de lemn, adunate din ţară şi din alte părţi ale lumii de regretatul profesor Ion Ţugui chiar în casa sa.

Lingurile, după mărimea lor sunt mici şi mari (polonice şi linguroaie) iar după întrebuinţare sunt linguri casnice (de gospodărie) şi de stână (ciobăneşti).

Read More…

Casa etnografică ,,Ioan Grămadă”- Câmpulung Moldovenesc

Casa etnografică ,,Ioan Grămadă”- Câmpulung Moldovenesc

 

Casa etnografică Ioan Grămadă este o construcţie tipică începutului de secol XIX, ce a fost declarată recent un muzeu al satului.

Casa a fost construită de Maestrul Grigore Rusu, din lemn sculptat pe 4 laturi, folosindu-se, de asemenea material provenit din demolarea a 2 alte case. Studiind planul casei, se poate observa o puternică influentă urbană, aceasta având o tindă şi două camere, un al doilea tur de spaţii de locuit, dispuse în partea din spate, întregul ansamblu fiind înconjurat de un pridvor de grinzi sculptate, cu o înălţime de 0,7 m. Sala din spatele pridvorului are dimensiunile cele mai mari şi permite schimbarea destinaţiei sale din cămară în bucătărie şi/sau living.

Read More…

Muzeul Arta Lemnului Câmpulung Moldovenesc


                     
Muzeul Arta Lemnului Câmpulung Moldovenesc

 

            Muzeul ”Arta lemnului”, situat în Câmpulung Moldovenesc, este unul unic în ţară atât prin denumire şi tematică, cât şi prin valoarea exponatelor. Din anul 1967, muzeul este adăpostit într-o clădire monument de arhitectură care a fost folosită ca sediu de primărie, dar şi de  prefectură a fostului judeţ Câmpulung, construită în anul 1900.

Muzeul este o colecţie etnografică de valoare excepţională, specializată în prezentarea bunurilor din lemn întâlnite în Obcinile Bucovinei. Vizitarea acestuia ne înlesneşte înţelegerea acestui univers al lemnului, prefăcut cu migală şi meşteşug în bunuri utile şi frumoase.         

Read More…