90

July 3, 2024

Fabrica de ciment Portland Brăila

 <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/16223439" width="479" height="511" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="http://www.slideshare.net/bibliotecabraila/fotografii-fabrica-portland-salvat-automat" title="Fotografii fabrica portland [salvat automat]" target="_blank">Fotografii fabrica portland [salvat automat]</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/bibliotecabraila" target="_blank">Biblioteca Judeteana Braila</a></strong> </div>

Read More…

Mitropolia Proilaviei

Importanţa deosebită a Brăilei este demonstrată din punct de vedere religios şi de existenţa, aici a unei mitropolii cu numele de „Mitropolia Proilaviei”, Despre vechimea ei nu avem date certe. Cel mai vechi document cunoscut este actul sinodial al Patriarhului de la Constantinopol din 1590 prin care se înfiinţa în Rusia, instituţia patriarhiei ruse[1]. Deoarece actul era semnat de 108 ierarhi bisericeşti, cercetările au demonstrat că doi dintre aceştia avuseseră legături cu Brăila. Astfel unul era „Nectarie, fost al Proilaviei” şi „Antim al Proilaviei”[2]. Istoricul Dumitru Russo consideră că Nectarie nu avea cum să fie primul mitropolit, el considerând că această mitropolie s-a înfiinţat undeva între 1359 (când s-a desfiinţat Mitropolia Ţării Româneşti) şi sfârşitul sec al XV-lea, înainte deci, de anul 1500[3]. Constantin C. Giurescu este mai realist, considerând perioada de înfiinţare a Eparhiei metropolitane, undeva în perioada imediată după cucerirea Brăilei de către turci, şi anumite între 1540-1550, argumentând acest lucru prin denumirea ei de Mitropolie a Proilaviei, instituţie distinctă de aceia a Ţării Româneşti, prin faptul că după ocuparea Brăilei de către turci în 1539, era necesară o astfel de instituţie, pentru teritoriul raialei Brăilei şi nu numai[4]….

Read More…

Brăila: posibilităţi de afaceri

Fiind prin însăşi actul său de naştere din anul 1368 un impor­tant centru comercial, domnitorul Vlaicu Vodă oferindu-le comercianţilor braşoveni privilegiul de a-şi vinde mărfurile la Brăila, aceasta a oferit multiple oportunităţi de afaceri pe parcursul istoriei sale. În sec al XIX-lea când Brăila a renăscut marile puteri au recunoscut importanţa ei fiind reprezentate aici la nivel consular state ca Anglia, Franţa, Rusia şi Turcia. Comerţul a fost principala activitate la Dunăre astfel că prima stemă a oraşului era un velier cu trei catarge. În anul 1836 Brăila a fost declarată alături de Galaţi oraş "porto-franco" şi tot atunci a fost înfiinţată Camera de Arbitraj Comercial. În 1882 s-a înfiinţat Bursa de Cereale şi Bunuri care va stabili preţul grâului în Europa. În 1864 a apărut primul şantier naval, iar în 1883 Anghel Saligny realizează docurile actuale şi cheiul portului Brăila astfel că până la primul război mondial Brăila a fost al doilea mare oraş al României. Perioada comunistă a contribuit la industrializarea zonei iar după evenimentele din decembrie 1989, Brăila încearcă să-şi reînvie vechea strălucire. În acest sens instituţia care coordonează activităţile economice şi comerciale a devenit Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură înfiinţată în 1990. Aceasta este o organizaţie independentă ce s-a înfiinţat din iniţiativa agenţilor economici de stat şi particulari şi care are rolul de a promova interesele acestora. Conducerea Camerei realizează un dialog permanent cu autorităţile şi oferă servicii diverse membrilor săi. În procesul de integrare europeană, Camera acordă o atenţie majoră legăturilor Brăilei cu statele U.E. prin organizarea de misiuni economice, conferinţe şi simpozioane. Principalele târguri organizate de Cameră sunt: Târgul Naţional de Agricultură, Târgul Naţional de Construcţii (Danubian Constructs) şi expoziţia Chritmas Day. De asemeni prin ziarul "Financial Mercur" sunt prezentate informaţii despre afacerile ce se pot efectua la Brăila.

Read More…