81

July 3, 2024

Strada Tabaci – 1876*

          Vechea stradă era calea de trecere a carelor şi căruţelor spre Olt şi dincolo de el, era despărţită de râul Râmnic (Olăneşti) de locul unde se organizau târgurile de săptămână.

          Strada Tabaci se afla în apropierea Pieţii şi era locuită de tot felul de oameni, cu cele mai diverse meserii şi ocupaţii. Dacă în capul străzii, dinspre strada Traian era o cârciumă, acolo unde strada făcea un ocol spre nord, ce da în strada Călăraşilor, îşi ducea viaţa, frumoasă şi fructuoasă, o grădiniţă de copii la nr. 23, care era condusă de directoarea Lucreţia Iordănescu. Această grădiniţă a fost înfiinţată în anul 1919-1920, în localul închiriat de la domnul Ilie Georgescu (dosar nr. 1 / 1924), în anul 1876, la întrunirea Consiliului Comunal s-a hotărât ca străzile să facă parte din diverse culori, astfel „Strada TABACI va face parte din culoarea albastră şi „începea de la casele domnului Vasile Dumitru, trecea peste «Iazul Morilor» pe un pod de piatră până la «Răul cel Mare» (râul Râmnic, T.M.G.), până la casele foste ale răposatei Dina Brutăreasa (dosar 11/5 februarie 23 /1876). In anul 1891, poliţaiul oraşului, C. Economu, înaintează Primăriei adresa nr. 4920 din 3 decembrie prin care propune ca străzile oraşului să fie împărţite pe culori pentru uşurarea controlului. Strada Tabaci făcea parte din culoarea roşie şi începea din str. Traian până în strada Călăraşi” (dosar nr. 6 / 1891).

Read More…

Strada Abatorului -1899*

          Primele informaţii pe care le deţinem despre această stradă le avem din anul 1876.

          Consiliul Urbei Râmnicu Vâlcea, în luna februarie 23, se întruneşte în sesiune extraordinară, în care „fixează numele «stradelelor» aşa cum se găseşte în toate oraşele. La vremea respectivă stradela purta numele de „Oltului".  Începea „de la Otelul dlui Ion G. Temelie in jos pe la dl. Gheorghe Marinescu pe uliţă înainte pe la dl. Păun Vlădescu, până la marginea Oltului, pe lângă casele Poştei” (dosar nr. 11/5/1876).

          Începând cu anul 1899, strada făcea parte din circumscripţia nr. 4 şi „începea din str. Călăraşilor, rampa căii ferate Râmnicul Vâlcii – Corabia (dată în exploatare în anul 1887, T.M.G.). Mergea pe lângă Abatorul Comunal (construit din lemn în anul 1894, în anul 1914 este construit noul abator pe proprietatea Cpt. G. Zăricescu, antreprenorul construcţiei a fost A. Copetti. Costul lucrării a fost de 39.900 lei, (T.M.G ) până da în casele dlui. Angelescu, la Oii….

Read More…

Strada Gării – 1899*

          Această stradă făcea legătura cu staţia de C.F.R. din Bulevardul Tudor Vladimirescu, arteră principală de circulaţie la vremea aceea. Strada făcea parte din circumscripţia nr. 5 şi începea „Bulevardul Tudor Vladimirescu până în faţa Gării .

          Pe partea stângă „începea cu nr. 2 al casei D. N. Ghiţescu, continuând pe aceeaşi parte din casă în casă, până inclusiv la nr. 6 al staţiei C.F.R.

          Pe partea dreaptă „începea cu nr. 1 al casei Carol Eitel şi se termina la nr. 5, casa Surcel . Pe stânga avea 5 case şi pe dreapta 3. (dosar nr. 138/1899).

          În anul 1920, strada îşi va schimba numele în „Strada Maior Vasile Popescu (dosar nr. 26/1920).

 

Resurse: GHERGHINA, Titi Mihai. Imagini citadine din Râmnicul de odinioară. Râmnicu Vâlcea, Editura Almarom, 2007

Read More…

Strada Sfântul Gheorghe -1898*

 

          În anul 1898, se fac mai multe exproprieri de pământ pentru deschideri de noi străzi, cerute de dezvoltarea rapidă a oraşului. în acest an una din noile străzi va purta numele de „Sfântul Gheorghe" (dosar nr. 4 / 1898).

          În ziua de 6 octombrie a anului 1899, în Sesiunea Consiliului Orăşenesc se stabilesc numele celor 20 de străzi şi a celor 8 cătune care intră în componenţa oraşului. Au fost împărţite în 8 circumscripţii (dosar nr. 138/1899).

Read More…

Strada Lahovary – 1899*

 

Din geneza străzilor centrale despre care voi încerca să vă ofer succinte informaţii documentare au făcut parte următoarele străzi: Lahovary, Sf Gheorghe, Gării, Abatorului, Tabaci, Toţi Sfinţii, Viitoru, Matei Basarab, Ştirbei Vodă, Principesa Maria şi Al. I. Cuza. Acestea străbat cartiere liniştite unde viaţa pare monotonă. Casele se află, aproape toate, în mijlocul grădinilor, unele fiind prost întreţinute, altele foarte frumoase, numărul caselor cu adevărat elegante şi bogate crescând în a doua jumătate a perioadei interbelice…

 In catagrafia străzilor stabilită în sesiunea extraordinară a primăriei din 15 septembrie 1879, s-a propus ca: „Strada care începe de la casa domnului Matache Temelie şi spatele prăvăliei dlui Eitel şi merge de vale spre Oltu, oprindu-se în strada Radu de la Afumaţi să se numească «Fraţii Buzeşti» (dosar nr. 31 / 1879 septembrie 15) şi în anul 1891, strada purta acelaşi nume, facea parte din culoarea roşie şi „începea din strada Dorobanţi şi se termina în strada Radu de la Afumaţi (dosar nr. 6/1891).

Read More…

Zona centrală comercială a oraşului Râmnicu Vâlcea la 1922

Zona comercială a oraşului a fost prezentată în planul oraşului din 22 februarie 1922, fiind cuprinsă intre limitele marcate pe plan cu axa de culoare roşie.

La Sud, 1 imita fiind „Canalul Olănescu", cuprins între reperele (I) şi (H).

La Vest, limita este formată din 7 segmente după cum urmează:

 

Read More…

Calea lui Traian

 

               A intrat în obişnuinţa cercetătorilor de a aprecia vechimea aşezărilor, sate, oraşe, străzi, în raport cu prima lor atestare documentară.Informaţiile consemnate pe lut, piatră, bronz, pergament, hârtie a anului întemeierii ar fi informaţiile documentare ideale.

 

                De multe ori apar şi unele ipoteze care nu se pot baza decât pe nişte speculaţii. Concluziile la care s-a ajuns astfel, odată acceptate devin dogme care după o perioadă de timp, ajung să fie considerate fapte dovedite, astfel de soluţii le întâlnim de multe ori. Din păcate, documente referitoare la fenomenul de întemeiere sunt destul de rare. Se mai poate lua în consideraţie mitul şi legenda care pot rămâne singurele puncte de sprijin. Atenţie, s-a constatat, că durata memoriei populare este de aproximativ 5-6 generaţii (150-200 de ani). După intervalul determinat, realitatea îşi pierde coordonatele istorice, nemaiputând oferi garanţii de reconstituire.

 

                Râmnicenii se pot mândri că oraşul este străbătut de la sud la nord de una din cele mai vechi artere de circulaţie din ţară. Legiunile romane au trecut pe aici în drumul lor spre inima Daciei în al doilea război (105-106 e.n.).

 

                Pe raza oraşului a fost identificat vechiul drum roman, la sud în dreptul str. Voievodului Mihai (actual str. Parângului) cu ocazia unor săpături făcute de arhitectul I. Busuioc, în 1910, la aproximativ 1,20-1,50 m adâncime, în partea de nord cu ocazia săpăturilor pentru fundaţia liceului Al. Lahovary la circa 4,50 m adâncime….

Read More…

logo

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper matti pibus leo.

Get Started

Tutorial

Resources

Docs

Example

About us

Story

Work with us

Blog

News

Downloads

Vertex 1.2

Templates

Sounds

Gradients

Copyright © My Company 2020