73

July 3, 2024

Bulevardul 21 Decembrie 1989

Strada care se deschide spre est, din colţul nord-estic al Pieţei Unirii, Bulevardul 21 Decembrie 1989, este una din cele mai vechi străzi ale oraşului nou. Numele ei a fost menţionat, deja, la 1372 sub forma Platea Mager utcha în traducere, strada Maghiarilor. A primit acest nume probabil datorită faptului că, în timp ce Cetatea Veche era locuită cu precădere de saşi, aici erau mulţi locuitori maghiari.

Bulevardul 21 Decembrie 1989

 

"Bulevardul

Read More…

Turnul Croitorilor

Bastionul Croitorilor (strada Baba Novac) este unul din puţinele turnuri de fortificaţie care au făcut parte din vechea cetate a Clujului.

Bastionul reprezintă colţul de Sud-Est al cetăţii medievale ridicate începând cu secolul 15.

Turnul Croitorilor

"Turnul

 

Read More…

Statuia lui Baba Novac

După înfrângerea lui Mihai Viteazul de la Mirăslău, căpitanul Baba Novac a fost prins şi adus spre judecată în cetatea Clujului. Ars de viu în piaţa Clujului la 5 februarie 1601, a fost tras în ţeapă pe drumul Feleacului, în faţa Turnului Croitorilor. Acesta este şi amplasamentul monumentului lui Baba Novac realizat de Virgil Fulicea, în 1975.

 

Statuia lui Baba Novac                        

"Statuia

Read More…

Obeliscul Sfânta Maria Protectoare

 Această compoziţie barocă celebrează încetarea marii epidemii de ciumă din 1738. Obeliscul a fost ridicat de contele Kornis Antal  în 1744.

 

Obeliscul Sfânta Maria Protectoare

 

"Statuia

Read More…

Obeliscul Karolina

Cunoscut şi sub numele de Ştatua, Obeliscul Karolina este cel mai vechi monument laic al Clujului. Amplasat, iniţial, în actuala Piaţă a Unirii, cu prilejul reamenajării acesteia, Obeliscul a fost mutat, în 1898, în Piaţa Muzeului.

 

Obeliscul Karolina

 

"Obeliscul

Read More…

Catedrala ortodoxă

La 8 iulie 1921, a apărut în Monitorul OficialDecretul regal de înfiinţare a Episcopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, cu sediul la Cluj, iar la 28 septembrie 1921 a avut loc alegerea primului episcop la Cluj, în persoana arhimandritului Nicolae Ivan.

La7 octombrie 1923, într-un cadru festiv, a fost pusă piatra de temelie a Catedralei Ortodoxe Române din Cluj. La propunerea Episcolului Nicolae Ivan, s-a hotărât ca hramul Catedralei Ortodoxe din Cluj să fie Adormirea Maicii Domnului.

 

Catedrala ortodoxă

Read More…

Monumentul revoluţionarilor

În octombrie 2003, în Piaţa Unirii, scenă a evenimentelor revoluţionare petrecute la Cluj în zilele de 21-22 decembrie 1989, a fost amplasat Monumentul Revoluţionarilor cunoscut ca Monumentul Stâlpii împuşcaţi.

 

Monumentul revoluţionarilor

 

"Monumentul

Read More…

Grupul statuar Şcoala Ardeleană

Grupul statuar Şcoala Ardeleană, operă a sculptorului Romul Ladea, a fost dezvelită în anul 1973.

 

 Grupul statuar Şcoala Ardeleană

 

 

 

"Grupul

 

 

Read More…

Grupul statuar Mathia Corvin

Soclul grupului statuar reproduce un bastion al cetăţii pe zidul căruia se află statuia ecvestră a regelui Mathia Corvin. Acesta primeşte omagiul celor mai importanţi dregători ai săi.

 

Grupul statuar Mathia Corvin

 

"Grupul

Read More…

Primăria veche

Primele date despre Casa Sfatului datează din 1537…  . În anul 1775 clădirea a fost distrusă de un incendiu. Atunci s-a hotărât reconstruirea unei Clădiri a Sfatului, mai mare.

 

Primăria veche

 

"Primăria

Read More…