69

July 3, 2024

Colonel (r) Luță Constantin

S-a născut la 20 iunie 1947 în satul Mădulari, comuna Cernișoara, din părinții Tonie și Ioana Luță, fiind primul copil din cei 6 ai lor.

            Urmează cursurile primare și gimnaziale la Școala Generală Mădulari.

            În perioada 1970-1975 a fost elev la Liceul „Colegiul Bănățean” din Timișoara, după care a urmat, în paralel, Școala de Ofițeri Activi București-Băneasa și cursurile Facultății de Drept Babeș-Bolyay din Cluj Napoca, obținând diploma de licență în drept.

            În anul 1978 a fost încadrat ca ofițer operativ la Serviciu Cercetări Penale la Poliția Județului Timiș iar din anul 1982 și până la pensionare (2001), a activat ca ofițer specialist la Serviciul de Management Resurse Umane la Poliția Jud. Timiș.

            După încadrarea ca ofițer activ, a urmat o serie de cursuri de perfecționare dintre care cel mai important este Cursul Postuniversitar de Drept Penal, specializarea Cercetări Penale.

            Pe linie profesională a evoluat de la ofițer operativ până la ofițer specialist la Serviciul Management Resurse Umane ocupând funcția de șef personal al Poliției Municipiului Timișoara.

Read More…

Titiana Popa

Titiana Popa s-a născut în anul 1969 în localiatatea Armășești, Jud Vâlcea. A început să picteze din timpul scolii primare și în anul 1994 a absolvit Școala de Pictură Bisericească a Patriarhiei Ortodoxe Române. Este căsătorită cu preotul ortodox Gabriel Liviu Popa, preotul parohiei Sfânta Maria Dallas din Fort Worth cu care are două fete: Ioana și Maria și locuiește în SUA – Colleyville, Texas.

Titiana Popa a avut expoziții personale ale icoanelor sale în România, Olanda, Germania, Grecia, SUA, Canada, Italia, și Venezuela. Lucrările sale au fost alese să decoreze standul oficial al României la Epoziția Internațională de Turism din Berlin, din anul 2000. De asemenea a pictat icoanele și picturile murale ale bisericilor ortodoxe române din Caracas, Venezuela și din Palm Springs, California.

Cu ocazia unei expoziții personale, aceasta spunea: "În a începe pictarea unei biserici este nevoie de o stare și o pregătire specială, de a te bucura de Harul lui Dumnezeu dar și de încrederea și ajutorul oamenilor pentru care pictezi.

Read More…

Învățătorul Ilie Stănciulescu

"ilie

Învățătorul Ilie Stănciulescu – a luptat în ambele războaie mondiale, murind pe front în al Doilea Război Mondial, un șrapnel decapitându-l.

Read More…

Clasa a I-a, învățător Lucreția Zamfirescu

"clasa"

Clasa a I-a, învățător Lucreția Zamfirescu

Fotografie făcută în curtea școlii, în spatele magaziei lui Ilie Georgescu, anul 1962

Read More…

Învățătoarea Lucreția Zamfirescu înconjurată de elevi, 1969

"elevi"

Învățătoarea Lucreția Zamfirescu înconjurată de elevi, de la școala din Mădulari în port popular, 1969

Read More…

Învățătorii Lucreția și Titu Zamfirescu

"invatatori"

Învățătorii Lucreția și Titu Zamfirescu, în anul 1957, când s-a început construcția actualei școli din Mădulari (Cernișoara).

Read More…

Poeta Elisabeta Novac

S-a născut la 18 octombrie 1943, în localitatea Cernişoara, judeţul Vâlcea. Este fiica Linei (născută Dumitraşcu) şi a lui Nicolae Niţă, ţărani din satul Modoia.

Provine dintr-o familie de artiști populari, tatăl ei fiind un fin recitator și recunoscut meșter tâmplar.

Urmează școala primară în comuna natală iar studiile liceale la Curtea de Argeș (1966).

A absolvit Facultatea de Limba şi Literatura Română a Universităţii din Bucureşti (1973) şi a lucrat ca profesoară în învăţământul preuniversitar. Lucrează în învățământul secundar și universitar.

Între 1971 şi 1973 face parte din redacţia revistei „Argeş", iar după 1990 conduce revista „Satul natal" din Piteşti.

Debutul din 1966, în revista „Luceafărul", este urmat în 1973 de ciclul de versuri – Mona Lisa, cu o prezentare de Gheorghe Tomozei, în suplimentul „Biblioteca «Argeş»".

În 1981 îi apare volumul de versuri pentru copii – Ochiul de basm. A colaborat la „Argeş", la publicaţiile pentru copii „Cutezătorii" şi „Luminiţa", la „Amfiteatru", „Contemporanul", „Convorbiri literare", „Flacăra", „Luceafărul", „România literară", „Vâlcea literară" etc..

Novac este o poetă pentru care copilăria există nu numai spre a fi evocată nostalgic sau întâmpinată cu compuneri didactice şi educative, dar şi ca vârstă adoptivă, cum ar fi spus Lucian Blaga.

Read More…

Personalități reprezentative ale Cernișoarei

De obârșie străveche după cum o atestă și numele unuia din satele sale (Obârșia), vatra Cernișoarei a dăruit umanității nume strălucite, nume de rezonanță istorică.

Mulți din fiii locului au înscris o pagină luminoasă în cronica zbuciumată a vremurilor.

Răsfoind filele cronicii Cernișoarei constați cu satisfacție că de-a lungul timpului întâlnești încrustate pe răbojul vremurilor nenumărate nume, onorând astfel obârșia lor vâlceană.

Se cuvine să amintim numele ,,scriitorilor’’ din secolele al XVIII-lea și XIX-lea: Dincă (30 august 1798) și Badea Constantin (18 ianuarie 1818) din Armășești, vestiți ,,gramatici’’ care ne-au lăsat interesante mărturii documentare.

Dar vremurile mai noi, dintre cele două războaie mondiale, vremurile contemporane, ne oferă nume celebre, nume ce au intrat deja în tezaurul spiritualității românești. Ar fi de ajuns să amintesc de profesor universitar doctor Ion Smedescu – fostul rector al Universității Româno-Americane, care a primit distincțiile ,,Omul anului 2001’’ și ,,Medalia de Onoare Americană’’, pictorul Gheorghe Dican-președintele Filialei Vâlcea, al Uniunii Artiștilor Plastici prezent cu lucrări de artă în multe muzee din țară și străinătate.

Unii, Elisaveta Niță Novac, Corina Victoria Călugăru Sein, Gheorghe Constantinescu, Valentin Smedescu – au picurat pe mii de pagini miere, îndulcind parcă slova noastră străbună, oferindu-ne interesante și utile cărți de învățătură.

Alții au avut aplecare spre cântec și dansuri populare-profesorii Gheorghe Popescu si Aurel Cincă. Ei au reușit, de pe pozițiile de interpreți și conducători, ca tezaurul folcloric cernișorean să strălucească pe multe scene din țară și străinătate.

Și enumerarea aceasta poate continua. Cu siguranță că numele intelectualilor din comună, cu contribuții deosebite în multe localități ale țării, sau în organele centrale, este mult mai mare.

Oricum putem spune că Cernișoara este o vatră ardentă, dătătoare de valori umane și spirituale deosebite.

Reîntoarcerea fiilor la vatra strabună, pe valea Cernișoarei, este solemnă și încărcată de mari emoții. Aici retrăiesc momente deosebite, se fortifică, își croiesc și directionează drumurile ce le vor urca spre piscurile înalte, semețe ale țării.

 

Read More…

Mihai Ionescu

Cinstea, corectitudinea și realizările administrației locale pentru a face viața mai ușoară și mai bună, locuitorilor comunei Cernișoara, sunt principalele atuuri ale primaruluiMihai Ionescu.

Edilul se aflăde peste 20 de ani în fruntea comunității, pe care a gospodărit-oși dezvoltat-o.

Pentru că își dorește tot ce este mai bun pentru locuitorii comunei Cernișoara, primarul Mihai Ionescu se află la cel de-al VI-lea mandat. Primul gospodar al comunei are o mulțime de proiecte pentru localitatea pe care o are în administrare și vrea ca împreună cu echipa sa și cu sprijinul cetățenilor să le finalizeze.

Dacă cetățenii din comuna pe care o conduce cu rezultate excelente i-au acordat votul de încredere pentru șase mandate, înseamnă că Mihai Ionescu este omul potrivit la momentul potrivit.

Cel mai important obiectiv realizat în mandatul său a fost accesarea fondurilor europene în valoare de 115 miliarde lei (vechi) care a constat în introducerea apei și a canalizării în satele Armășești, Groși și Modoia, lucrare care este deja finalizată. De asemenea, a modernizat 2 km de drum betonat în satul Obârșia, lucru foarte important pentru locuitorii acestei zone, și a rezolvat și problemele căminului cultural din Mădulari, tot prin acest proiect, asigurând administrarea acestuia în condiții mult mai bune.

Read More…

Profesor Universitar Dr. Ion Smedescu

S-a născut în satul Obârșia, comuna Mădulari, într-o familie cu 10 copii.

Cursurile primare le-a făcut în localitatea natală, apoi, în perioada 1939-1947 a urmat și absolvit Școala Normală de Învățători „Andrei Șaguna” din Sibiu, obținând diploma de învățător.

În perioada 1948-1952 a urmat și a absolvit cursurile Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale (actuala Academie de Studii Economice-ASE) din București, devenind diplomat (licențiat) în științe economice.

Nu se oprește aici și în anul 1986 își pregătește Doctoratul în Economie la Academia de Studii Economice, București pe care-l obține în anul 1989.

Pregătirea sa profesională l-a recomandat ca, în perioada 1952-1990, să ocupe succesiv diferite funcții la nivel înalt, astfel:

·        1952-1959 – Economist la Ministerul Cooperației (devenit ulterior Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum – CENTROCOOP);

·        1960-1969 – Director la Direcția Financiară din Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum;

·        1970-1974 – Secretar General la Cooperația de Consum din România;

·        1974-1990 – Director, Membru al Comitetului Executiv și al Biroului Executiv din Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum.

Experiența sa practică a fost însoțită și de o intensă activitate didactică. Astfel, în perioada 1958-1991 a activat în calitate de cadru didactic, la Academia de Studii Economice din București, parcurgând toate treptele ierarhice, devenind Profesor titular la disciplima marketing.

Read More…