Istorie Locala

Valcea (498)

prof. Dumitru Matei

«În orașele mici prezența doctorilor s-a semnalat târziu, iar la sate nici vorbă de asemenea specialiști. În Râmnicu Vâlcea, între primii medici ai orașului, amintim pe Vasile Anania, venit aici la începutul secolului al XIX-lea. Era priceput în meseria sa, filantrop și iubit de oameni, dar neinspirat, punându-se rău cu stolnicul Ioan Lahovary, deputat al districtului și proprietar al acareturilor din centrul orașului de sub poalele Capelei. Printr-un raport al medicului, din 1835, către magistratul orașului Râmnic, el aducea la cunoștința acestuia că toate ulițele și locuințele din oraș sunt murdare, periclitând sănătatea populației, asemenea murdării provenind din balta noroioasă și scursurile din gospodăria domnului stolnic Ioan Lahovary. Firește, cum era de așteptat, Lahovary a reacționat la această ofensă și doctorul Anania a fost destituit, locul lui ocupându-l R. Ziegler.»  

Managementul vieţii culturale presupune un proces complex, multidimensional, care angajează, deopotrivă, conceptele, metodele şi experienţele, rostul, sensul şi scopul acestui travaliu teoretic, metodologic şi practic fiind stimularea şi promovarea valorii. Obiectivul strategic al managementului culturii populare – profesiunea autorului şi obiectul prezentei lucrări – vizează binomul fundamental al fenomenului: raportul moştenire – creativitate. În plan fenomenologic, la nivelul structurii de suprafaţă, lucrurile sunt, în aparenţă, simple, făcând parte din mersul firesc al vieţii: generaţiile îşi transmit una alteia zestrea tradiţională, fiecare generaţie actualizând-o, performând-o, înnoind-o. Dar numai aparent, pentru că, în esenţă, la nivelul structurii de adâncime, acest „flux” este reglat de un sistem de norme care angajează nu numai existenţa, curgerea firească a tradiţiei, ca fapt de viaţă, ca realitate imediată, ci şi semnificaţia ei, valoarea de semn al unei suprarealităţi, care este lumea gândirii, a conceptelor şi modelelor. În plan axiologic, cultura tradiţională poartă amprenta corelaţiei funcţionale dintre autenticitate şi valoare, care asigură, prin mecanisme autoreglatoare, dezvoltarea creatoare a tradiţiei, perpetua remodelare şi contextualizare a tiparelor consacrate. Managementul acestui laborator de creativitate, pe făgaşul tradiţiei, dar într-un context deschis tot mai larg modernităţii, necesită, înainte de toate, cunoaşterea „gramaticii” fenomenului, a sistemului de reguli ce guvernează lumea culturii populare. O lume care, în viziunea sistemică a lui Mihai Pop, este un univers semiotic, construit la convergenţa sincroniei cu diacronia şi a paradigmaticii cu sintagmatica, un sistem de semne constituit din trei macrostructuri, toate aparţinând realităţii, dar situate la niveluri graduale în ierarhia realului: nivelul vieţii, al faptelor şi actelor; nivelul gândirii, al modelelor şi simbolurilor; nivelul comunicării, al textelor şi mesajelor. Raţiunea de a fi a acestui sistem rezidă în aspiraţia omului culturii populare de a pune lumea din jurul său în „bună rânduială”.

Arta populară românească este o minunată oglindă în care se reflectă frumuseţea României, istoria şi sufletul neamului. Manifestată sub toate aspectele, aceasta prezintă o bogăţie de comori, un izvor nesecat pentru cei ce doresc s-o cunoască.

  Moştenirea pe care o avem trebuie dusă mai departe, pentru că un popor trăieşte prin ceea ce lasă fiilor săi. Ca dascăli şi ca părinţi avem datoria morală de a cultiva în sufletele generaţiilor pe care le educăm dragostea pentru valorile care ne definesc şi ne individualizează ca popor.

  Costumele populare au rămas în lăzile de zestre ale bătrânelor, fiind din ce în ce mai rar folosite şi confecţionate. Împodobite cu mărgele, flori, altiţe şi şebac reprezintă o podoabă admirată şi preţuită de turiştii străini. Ele erau cusute numai cu arnici de cea mai bună calitate pentru a nu se decolora. Aceste tradiţii sunt pe cale de dispariţie.  

În localitatea Pietrari se desfăşoară anual o manifestare culturală organizată de Comunitatea locală prin reprezentanţii săi, în colaborare cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea. Această manifestare, „HORA COSTUMELOR”,  promovează costumul popular confecţionat de meşterii populari sau de ţesătoarele satului, realizat în războiul de ţesut sau cusut.

Duminicǎ, 15 aprilie 2018, s-au desfǎșurat activitǎțile dedicate  Zilei comunei  Copǎceni. Ȋn straie de sǎrbǎtoare, membrii comunitǎții, ȋmpreunǎ cu oficialitǎțile locale și județene au luat parte la tedeumul oficiat la Casa de culturǎ, de cǎtre preoții parohi  Veniamin Avram și Bucur Avram. Acest  moment solemn a fost  urmat de alocuțiunile președintelui Consiliului Județean Vâlcea, domnul  Constantin Rǎdulescu,  primarului  comunei Copǎceni, domnul Tȋmplǎrescu Gheorghe Tironel şi directorului Scolii Gimnaziale, sat Ulmetu, comuna Copaceni, Tȋmplǎrescu Gheorghe.

Cuvânt înainte

            Niciun ținut din lumea asta nu poate exista izolat, fără comunicare și fără să schimbe valori. Așa se întâmplă și cu ținutul cernișorean, ale cărui valori vin din vechime, individualizându-l, scoțându-i în evidență originalitatea și specificitatea locului.

            În lumea satului cernișorean, încă se mai păstrează nealterate mesajele vechimii, ale înaintașilor noștrii dar aceste mesaje, deja, riscă să se rupă de trecut. De aceea am considerat că este de datoria mea, ca edil al acestei localități, să mă implic pentru a determina autorul, fiu de nădejde ai comunei, să aștearnă pe hârtie aceste mesaje, pentru că ce rămâne scris    într-o carte se păstrează cu o anumită autenticitate, pe când cele nescrise se împrospătează, primind amprenta „lumii noi” în care trăim.

De la început, se poate aprecia că pentru un oraş relativ mic cum este Drăgăşaniul, cultura dezvoltată şi promovată aici, fie aceasta populară sau scrisă, a fost şi continuă să fie surprinzător de diversă şi de bogată, cu manifestări de prestigiu şi cu personalităţi de valoare în toate domeniile vieţii spirituale. Vom trece în revistă, în continuare, principalele performanţe, pe domenii (şi/sau sub-domenii), iar în cadrul lor, cronologic. Asupra reprezentanţilor acestora, se va insista mai mult, la capitolul Personalităţi drăgăşănene.

     cer1    Comisia Naţională de Salvgardare a Patrimoniului Cultural Imaterial, organ consultativ al Ministerului Culturii, a validat propunerea reprezentanţilor Centrului Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale din comisie, de a se înainta dosarul de candidatură pentru înscrierea pe Lista Elementelor de Patrimoniu Cultural Imateril al Umanităţii – UNESCO, a ceramicii de Horezu, în anul 2010. Dosarul a fost administrat de către Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi întocmit de dr. Corina Mihăescu şi drd. Petrică Oana Gabriela, cu sprijinul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea (director: prof. Elena Stoica) şi al Primăriei oraşului Horezu. După definitivare, dosarul (în versiunea franceză) a fost înaintat la UNESCO, în martie 2011, pentru Sesiunea din anul 2012. În decembrie 2012, la Paris, cu ocazia Sesiunii Comitetului Interguvernamental pentru Patrimoniul Cultural al UNESCO, ceramica tradiţională de Horezu (Le Savoir faire de la céramique traditionelle de Horezu) a fost înscrisă, prin vot unanim, de UNESCO în LISTA ELEMENTELOR REPREZENTATIVE ALE PATRIMONIULUI CULTURAL IMATERIAL AL UMANITĂŢII.

     za1       Pe artistul plastic Dumitru Zamfira, CJCPCT Vâlcea l-a sărbătorit şi la împlinitrea vârstei de 45 de ani, atunci când, în același spațiu al Galeriei de Artă „Constantin Iliescu”, prof. Elena Stoica, directorul instituţiei, i-a expus lucrările și i-a subliniat harul literar. La 50 de ani, criticul de artă și scriitorul Dan Tudor, președintele Fundației Tudor Art, i-a dedicat albumul Dumitru Zamfira, care ilustrează opera plastică a artistului, grupată pe categorii tematice: peisaje, interioare, portrete, flori și natură statică, sculpturi. Albumul are un preambul intitulat Artistul în viața lui concretă și opera sa. La sărbătorirea lui Dumitru Zamfira, i-au fost alături: Bogdan Pistol, vicepreședinte al CJ Vâlcea, ing. Sorin Zamfirescu, Dan Tudor, Gheorghe Dican, Dorel Constantinescu, Mircea Monu, dr. Ion Albescu, ing. Gh. Pătrașcu, Amalia Boari, Mioara Comănescu Plop, coordonatorul sectorului de artă plastică al CJCPCT Vâlcea. Vorbitorii au subliniat harul artistic al lui Dumitru Zamfira, deopotrivă elev al lui Doru Moțoc și al lui Constantin   Cerăceanu, care i-au cultivat talentul scriitoricesc (primul) și talentul picturii (secundul). Albumul este cel mai frumos dar pe care un artist plastic îl primește. Dan Tudor, autorul, a mulțumit susținătorului necondiționat al proiectelor artistului Dumitru Zamfira, Dan Ploscă, un om care dăruiește pentru oameni.

z La împlinirea unui veac de la naşterea învăţătorului, dirijorului, folcloristului, rapsodului şi animatorului cultural, CJCPCT Vâlcea, în parteneriat cu Ateneul Meșterul Manole și Primăria comunei Păușești-Măglaşi, a organizat, în ziua de 23 septembrie 2012, la Căminul Cultural din localitate, o manifestare comemorativă consacrată lui Ilie Zugrăvescu, care a fost, în timpul vieţii, cinstit de comunitatea locală cu titlul de „Cetăţean de Onoare” al localităţii. După alocuţiunea de deschidere rostită de Alexandru Dediu, prof. dr. Gheorghe Deaconu, custode al Fondului Cultural „Ilie Zugrăvescu”, a evocat personalitatea lui Ilie Zugrăvescu, model de dascăl și rapsod popular. Cităm din mărturia înscrisă în caietul-program al evenimentului, intitulată, sugestiv, Primii zece ani din eternitatea lui Ilie Zugrăvescu: „La împlinirea unui veac de la nașterea lui Ilie Zugrăvescu, primul gând cu care întâmpin acest eveniment comemorativ este de a evoca și a evalua ce am făcut pentru cultivarea memoriei acestui apostol haretian în primul deceniu care a trecut de la plecarea lui dintre noi. Trecând la cele veșnice, în primăvara anului în care urma să-și serbeze vârsta de 90 de ani, Ilie Zugrăvescu a început o nouă viață, animată de puterea roditoare a duhului peren”. Prof. Elena Stoica, moderator al evenimentului, a subliniat rolul pe care Ilie Zugrăvescu l-a avut în afirmarea talentului interpretativ al tinerilor, cărora le-a lăsat o moştenire inestimabilă: antologia de cântece Lume, eu cânt pentru tine.

h2 În contextul programului CENTENARUL SPIRU HARET, în   organizarea Arhiepiscopiei Râmnicului, CJCPCT Vâlcea, Fundația Culturală „Sfântul Antim Ivireanul” Râmnicu Vâlcea, Ateneul Meșterul Manole și Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Vâlcea, s-a realizat,   în ziua de 11 octombrie, la Catedrala Episcopală „Sfântul Nicolae” o slujbă de pomenire pentru pr. Gheorghe N. Cârstoiu – Frunzaru (foto1) și înv. Ilie Zugrăvescu (foto2). În continuarea evocării celor doi oameni de cultură, care au slujit tradiția creștin-ortodoxă și tradiția populară, în Sala „Sf. Antim Ivireanul”, s-a realizat o adunare comemorativă cu prilejul împlinirii unui veac de la nașterea lor. Evenimentul a avut loc cu binecuvântarea IPS Gherasim, arhiepiscopul Râmnicului și a PS Emilian Lovișteanul, episcop vicar. Au rostit alocuțiuni: prof. dr. Gheorghe Deaconu, prof. dr. Gheorghe Dumitrașcu, preot prof. dr. Ion Gavrilă, etnografa Maria Netcu Cârstoiu, fiica preotului omagiat (foto3), conf. univ. dr. Ioan St. Lazăr, prof. Emil Istocescu, prof. Elena Stoica, Eugen Petrescu, președintele Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Vâlcea (foto4).

Page 1 of 36
Ești aici: Home Valcea Valcea